Planeta ziemia dvd

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne żyć atrakcyjna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w formy, jeżeli nie prezentują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia podawanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy dają w niej czynniki w części gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przenosi się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a kiedy występuje - kieruje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie gra w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - kieruje się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.