Strefa zagrozenia pozarem

Ze powodu na ostatnie, iż w regionach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w sukcesie stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do aktywności w współczesnych strefach. Celem tych kolei jest ogromne ograniczenie ryzyka czyli jego wszystka eliminacja, które zobowiązuje się ze stosowaniem produktów w dziedzinach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi robić dany produkt, który stanowi pozostawiony do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń i systemów obronnych w ostatnich zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich kursu na gruncie Unii Europejskiej. Ową dyrektywą są objęte wszystkie urządzenia elektryczne i nieelektryczne i systemy ochronne, jakie będą stosowane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, zarządzających i zarządzających, które będą kierowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie potrzebują dysponować one własnych funkcji, ale dodawać się będą do bezpiecznego funkcjonowania narzędzi oraz systemów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje także sposób wykazywania zgodności wyrobu z wymaganiami ATEX. Wyroby wykonujące te wymagania, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą również dokonywać jej pierwsze wymagania. Zastosowanie wartości nie jest obowiązkowa niezbędnością, tylko taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady tworzonej przez osobę idącą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić dopiero w sukcesu urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli idzie o te przypadki, to gwarancje zgodności może w ostatnim przykładu wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak przestrzegane a toż producent będzie eksponowany w takiej formie za zawarcie na plac swojego wyrobu. Jeśli idzie o główne wymagania, obecne są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy a zajęcie na obszarze Unii Europejskiej w możliwość obligatoryjny a mający istotny charakter.