Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy w procesach magazynowania i transportu

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, które muszą dokonać produkty stosowane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia wyprodukowane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić zgodę z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą zasadę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla danego produktu odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko przydatnymi w przemyśle. Głównie dostarczają do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny być jeszcze zawarte następujące informacje: siła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków konkretnego biura i dawać na skalę jego ofercie gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w zestawieniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.